Vinaora Nivo Slider

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

Written on 17/01/2019, 08:51 by ppp
2019-01-17-08-51-13 มอบเกียรติบัตรการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 24 ระดับภาค ประจำปี 2561
Written on 16/01/2019, 14:38 by ppp
2019-01-16-14-38-36 พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครู 16 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 09/01/2019, 03:23 by ppp
2019-01-09-03-23-00 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 8-10 มกราคม 2562
.
Written on 24/12/2018, 05:10 by ppp
2018-12-24-05-10-23   
Written on 20/12/2018, 08:55 by ppp
2018-12-20-08-55-44   กิจกรรมรณรงค์การลดปัญหามลพิษทางดิน รณรงค์การลดการใช้พลาสติก #Thailand World Soil Day#วันดินโลก
Written on 19/12/2018, 14:41 by ppp
2018-12-19-14-41-19 นิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 World - Class Standard School Symposium 2018 ภาคใต้ วันที่ 18-20 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง...
Written on 14/12/2018, 10:07 by ppp
899999 พิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  
Written on 01/12/2018, 15:59 by ppp
2018-12-01-15-59-47 ค่ายเติมคุณธรรมให้ชีวิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561  ณ วัดถ้ำสุมะโน จังหวัดพัทลุง
Written on 01/12/2018, 15:37 by ppp
2018-12-01-15-37-44 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนำเสนอสู่มาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 29/11/2018, 08:18 by ppp
2018-11-29-08-18-52 โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง บริจาคเครื่องคอมพิเตอร์ให้แก่โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม และโรงเรียนขุนสิทธิ์ 29 พฤศจิกายน 2561
Written on 29/11/2018, 05:17 by ppp
2018-11-29-05-17-16 สอบความรู้ธรรมศึกษาขั้นตรีและขั้นโท ประจำปีการศึกษา2561 สนามสอบโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง 29 พฤศจิกายน 2561
Written on 28/11/2018, 14:21 by ppp
2018-11-28-14-21-40 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรมการมอบเกียรติบัตร เหรียญที่ระลึกและทุนการศึกษา
Written on 27/11/2018, 07:34 by ppp
2018-11-27-07-34-46 สภ.เมืองตรังให้ความรู้ด้านการจราจรและความปลอดภัย ในการใช้รถเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน แก่นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 27 พฤศจิกายน 2561 
Written on 27/11/2018, 06:32 by ppp
2018-11-27-06-32-39 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานทางวิชาการ ตาม ว21/2560 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 27/11/2018, 06:20 by ppp
88999 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง อำเภอเมิอง จังหวัดตรัง สำนักงานลูกเสือจังหวัดตรัง โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1
Written on 22/11/2018, 09:15 by ppp
2018-11-22-09-15-23 กิจกรรมวันลอยกระทง  โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง กิจกรรมลอยกระทงเพื่อให้นักเรียนรู้จักและรักในประเพณีไทยและสืบสานประเพณีลอยกระทง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 22 พฤศจิกายน 2561
Written on 20/11/2018, 13:37 by ppp
2018-11-20-13-37-45 วันกำเนิดโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ครบรอบปีที่82       20 พฤศจิกายน 2561  ประจำปีการศึกษา 2561
Written on 16/11/2018, 08:24 by ppp
2018-11-16-08-24-46   ค่าย"สีสันบทกวี ดนตรี ถ้อยคำ" วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ห้องประชุมชั้น 8 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 14/11/2018, 10:13 by ppp
2018-11-14-10-13-11 ค่าย "แต้มสี เติมฝัน สร้างสรรค์งานศิลป์"
Written on 14/11/2018, 09:10 by ppp
2018-11-14-09-10-49 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 14 พฤศจิกายน 2561   วันพระบิดาแห่งฝนหลวง  ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง    
Written on 12/11/2018, 04:18 by ppp
2018-11-12-04-18-07 พิธีประดับเข็มเกียรติยศ   "สภาราชินี"  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 12 พฤศจิกายน 2561
Written on 08/11/2018, 10:03 by ppp
2018-11-08-10-03-53 พิธีปฏิญาณตนของสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์  รุ่นกลาง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561  ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 02/11/2018, 10:00 by ppp
2018-11-02-10-00-31 ยินดีต้อนรับคณะครู-ผู้บริหาร จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดปัตตานี ศึกษาดูงาน  โครงการห้องเรียนพิเศษ( No-Paper)   วิทย์-คณิต-คอม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
Written on 01/11/2018, 09:13 by ppp
2018-11-01-09-13-16 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ยินดีต้อนรับ นายขจรจิตร ตะหมัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561    
Written on 29/10/2018, 12:32 by ppp
2018-10-29-12-32-32 กิจกรรมค่าย "ปลูกฝัน ผลิบาน สายธารกวีตรัง"   ณ หอประชุม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 26/10/2018, 02:39 by ppp
2018-10-26-02-39-29 เด็กหญิงอาจารียา เกิดผล ได้รับรางวัล ชมเชย  การแข่งขันโครงการ"โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี" เนื่องในงานจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2561
Written on 24/10/2018, 14:07 by ppp
2-2561 ประชุมครูและบุคลากร เตรียมความพร้อมเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2/2561 และยินดีต้อนรับคุณครูบุคลากรใหม่ทุกท่าน วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 11/10/2018, 10:42 by ppp
2018-10-11-10-42-17 หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ เรื่องการจัดกิจกรรม Free Being Me ระหว่างวันที่  11- 12 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 11/10/2018, 10:32 by ppp
2018-10-11-10-32-25 เตรียมความพร้อมสูู่อาชีพในฝัน งานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ 9-11 ตุลาคม 2561
Written on 05/10/2018, 06:15 by ppp
6589 ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย1 วิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง    ระหว่างวันที่ 5-20 ตุลาคม 2561  ณ โรงแรมธรรมรินทร์  จังหวัดตรัง
Written on 05/10/2018, 06:03 by ppp
2018-10-05-06-03-49 ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากร โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  จังหวัดสงขลา
Written on 26/09/2018, 16:00 by ppp
2018-09-26-16-00-49 "เปืดโลกการอ่าน เยือนถิ่นตรัง เพิ่มพลังการเขียน" โดยคุณขจรฤทธิ์ รักษา  นักเขียนชาวตรัง รางวัลศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์  บรรณาธิการ เจ้าของสำนักพิมพ์บ้านหนังสือ 26 กันยายน 2561 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 17/09/2018, 09:54 by ppp
2018-09-17-09-54-11 ยินดีต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีพัทลุง ศึกษาดูงาน 17 กันยายน 2561
Written on 12/09/2018, 06:29 by ppp
naka-market-phuket-music-award-2018 มอบเกียรติบัตรรายการแข่งขัน NAKA MARKET PHUKET MUSIC AWARD 2018
Written on 12/09/2018, 06:23 by ppp
2018-09-12-06-23-09 มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะและวัฒนธรรมจีน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (หมวดภาษาจีน)
Written on 06/09/2018, 02:39 by ppp
2018-09-06-02-39-24 มอบเกียรติบัตรเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
Written on 31/08/2018, 23:41 by ppp
2018-08-31-23-41-15 กิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนภาษาไทย กลุ่มสาระภาษาไทย วันที่ 30 สิงหาคม 2561   ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 30/08/2018, 10:51 by ppp
6655 ยินดีต้อนรับคณะครูและบุคลากร  โรงเรียนสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 30 สิงหาคม 2561  ณ ห้องสารานุกรมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 30/08/2018, 10:43 by ppp
8888 ยินดีต้อนรับผู้บริหาร คุณครู นักเรียน จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา  ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 30/08/2018, 10:17 by ppp
2018-08-30-10-17-33     ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ศูนย์การแข่งขัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง วันที่ 30 สิงหาคม 2561 หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 23/08/2018, 10:22 by ppp
sesa-1-0 งานสารสนเทศโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เตรียมความพร้อมการดำเนินการกรอกข้อมูลพื้นฐาน ของโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  ในระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา SESA 1.0 
Written on 23/08/2018, 05:47 by ppp
2018-08-23-05-47-46 งานแนะแนวโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ร่วมกับเอ็นคอนเส็บท์ Enconcept โดยครูพี่แนน จัดกิจกรรมโครงการ "เตรียมเพื่อน้อง"เป็นการจัดติวสรุปเทคนิคการทำโจทย์และฝึกทำแนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Written on 22/08/2018, 09:32 by ppp
2018-08-22-09-32-54 มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันวาดภาพระบายสี  "ตรังเมืองแห่งคุณภาพชีวิตและยั่งยืน"ในกิจกรรมเวทีแห่งฝัน เด็กและเยาวชนครั้งที่ 3  ของสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
Written on 22/08/2018, 09:25 by ppp
2018-08-22-09-25-29 มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลการแข่งขันประกวด วงดนตรี Sprite Music Contest 2018  จัดโดย เครื่องดื่มสไปรท์ ร่วมกับ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน)
Written on 22/08/2018, 09:20 by ppp
2018-08-22-09-20-49 มอบเกียรติบัตรรางวัลยอดนักอ่าน ประเภทนักเรียน นักศึกษา จากสมาคมแห่งสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
Written on 22/08/2018, 09:12 by ppp
2018-08-22-09-12-19 มอบเกียรติบัตรงานวันวิชาการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเครือข่ายภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
Written on 16/08/2018, 02:59 by ppp
2018-08-16-02-59-35 มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล การแข่งขันนกรีฑากีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดตรัง ประจำปี 2561 คอซิมบี้เกมส์ ครั้งที่ 64 ประเภทกีฬาบาสเกตบอลรุ่นไม่เกิน 16 ปีและ18ปี (ชายและหญิง)
Written on 15/08/2018, 14:45 by ppp
2018-08-15-14-45-15 การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 13/08/2018, 05:58 by ppp
2018-08-13-05-58-45 พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
Written on 06/08/2018, 02:51 by ppp
2018-08-06-02-51-00 โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2561
Written on 06/08/2018, 02:15 by ppp
2018-08-06-02-15-30 มอบรางวัลการแข่งขันแม็กพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และซูโดกุ ประเภทคำคม เกมส์ต่ออักษรภาษาไทย  ชิงแชมป์ภาคใต้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่
Written on 06/08/2018, 02:09 by ppp
2018-08-06-02-09-02 โครงการสอนเสริมเติมเต็มยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สหวิทยาเขตศรีตรัง
Written on 28/07/2018, 15:29 by ppp
2018-07-28-15-29-18 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระเจริญ  
Written on 18/07/2018, 04:02 by ppp
2018-07-18-04-02-54 มอบรางวัลแก่นักเรียนการแข่งขันกิจกรรม คอรสเวิร์ดเกม เอเมท คำคมและโซโดกุแห่งประเทศไทย  ร่วมกับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริษัทแบรนด์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนสภาราชินี จ้งหวัดตรังได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประเภท Gold Finger รุ่นโอเพ่น ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
Written on 17/07/2018, 09:08 by ppp
2018-07-17-09-08-56 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ณ วัดควนวิเศษ   อ.เมือง จ.ตรัง
Written on 17/07/2018, 04:35 by ppp
2018-07-17-04-35-42 การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
Written on 17/07/2018, 04:02 by ppp
rtr กิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบ PISA ด้านความรู้เรื่องการอ่าน ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 06/07/2018, 09:25 by ppp
37 ยินดีต้อนรับคณะครู นักเรียนและบุคลากร จากโรงเรียนราชประชานุเคราห์ 37 จังหวัดกระบี่  เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยของโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 05/07/2018, 23:14 by ppp
2018-07-05-23-14-08  กิจกรรมปลูก "ต้นรวงผึ้ง"พรรณไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10 ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 5 กรกฎาคม 2561
Written on 28/06/2018, 23:26 by ppp
2018-06-28-23-26-34 พิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์รวม นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE  เครือข่ายภาคใต้ตอนบน (ค่ายย่อย จังหวัดตรัง) ระหว่างวันที่่ 28-30 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดรัง
Written on 26/06/2018, 18:55 by ppp
2018-06-26-18-55-25 คณะผู้บริหารครูและนักเรียน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังแสดงพลังกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  วันที่ 26 มิถุนายน ประจำปี 2561
Written on 11/06/2018, 22:46 by ppp
2018-06-11-22-46-01 ด้วยสพม.13 จัดการประกวดกิจกรรมประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ระดับม.ต้น รางวัลชนะเลิศ หนังสือเล่มเล็ก "คอซิมบี้ เจ้าเมืองตรัง" และระดับม.ปลาย รางวัลชนะเลิศ หนังสือเล่มเล็ก "ค้นรอยตรัง ถ้ำเขาสามบาตร"
Written on 11/06/2018, 22:38 by ppp
2018-06-11-22-38-24 11 มิถุนายน 2561 โครงการครอบครัวพอเพียงสู่ถานศึกษาและชุมชนในปีที่ 3 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร ได้รับสานตราตั้งประกาศจัดตั้งศูนย์ครอบครัวพอเพียง  และรางวัลเกียรติบัตร และ volunteer star 2017 เยาวชนดีเด่น
Written on 11/06/2018, 00:10 by ppp
2018-06-11-00-10-33 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 10/06/2018, 18:47 by ppp
2018-06-10-18-47-44 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 9 มิถุนายน 2561  ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 09/06/2018, 03:58 by ppp
13 การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง              
Written on 28/05/2018, 17:24 by ppp
2018-05-28-17-24-24 วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งที่ชาวพุทธทั่วโลกจะมารวมกันจัดพิธีทำบุญใหญ่หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบำเพ็ญกุศลระลึกถึงพระพุทธเจ้า โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ร่วมทำกิจกรรม ณ วัดควนวิเศษ 
Written on 20/05/2018, 19:15 by ppp
2018-05-20-19-15-05 กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะพื้นฐานและแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จในการเรียน สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561  ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  
Written on 14/05/2018, 03:24 by ppp
2018-05-14-03-24-15 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พิธีประกาศผลและมอบเกียรติบัตร การประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 13 พฤษภาคม 2561
Written on 12/05/2018, 19:50 by ppp
2018-05-12-19-50-11 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง      
Written on 08/05/2018, 05:00 by ppp
2018-05-08-05-00-48 กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมสู่การสร้างเอกลักษณ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อย่างยั่งยืน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561
Written on 24/03/2018, 20:11 by ppp
2018-03-24-20-11-44 ประชุมกรรมการและอนุกรรมการการจัดทำ หลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 22-23 มีนาคม 2561  
Written on 22/03/2018, 00:07 by ppp
4523 21 มีนาคม 2561 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม "ส่งเสริมรักความเป็นไทย" ณ วัดนิโครธาราม จ.ตรัง
Written on 15/02/2018, 18:16 by ppp
7878 15 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมวันตรุษจีนประจำปีการศึกษา2561 ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษาจีน  ณ โรงเรียนสภาราขินี จังหวัดตรัง
Written on 13/02/2018, 18:14 by ppp
2018-02-13-18-14-46 มอบเกียรติบัตรการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 19 กรุงเทพมหานคร
Written on 07/02/2018, 21:37 by ppp
2018-02-07-21-37-24 มอบเกียรติบัตรการแข่งขันอัจฉริภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานเปิดบ้านพรศิริกุลแห่งความสุข (ผลการแข่งขันเหรียญทองชนะเลิศ)
Written on 07/02/2018, 21:29 by ppp
2018-02-07-21-29-58   มอบเกียรติบัตรการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี 2561 วิชาคณิตศาสตร์(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
Written on 07/02/2018, 21:21 by ppp
2018-02-07-21-21-57 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์และเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 01/02/2018, 13:25 by ppp
2018-02-01-13-25-45 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 01/02/2018, 13:09 by ppp
2018-02-01-13-09-38 ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ กิจกรรมโครงการ ประกวดภาพยนตร์สั้น Sci-Fi ล้านนา Banpin Festival 2017 ได้รับรางวัลชนะเลิิศพร้อมเงินรางวัล จัดโดยมูลนิธิธรรมไทย สภาวัฒนธรรมบ้านปิน บริษัทถ่าน(ประเทศไทยจำกัด) การรถไฟแห่งประเทศไทย สภาองค์กรชุมชนข่ายหลานเมืองแพร่  แพร่รีวิว สายชนวน โปรดักชั่น
Written on 01/02/2018, 12:57 by ppp
2018-02-01-12-57-03 ท่านผู้อำนวยการนายสุรศักดิ์ ยี่หลัก มอบช่อดอกไม้และเงินขวัญถุง  โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ และประเทศนิวซีแลนด์
Written on 01/02/2018, 12:45 by ppp
2018-02-01-12-45-57 ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จรายการแข่งขันโกลด์ฟิงเกอร์ระดับประเทศ เกมส์มือทองทลายตึก รุ่นโอเพ่น กรุงเทพมหานคร
Written on 29/01/2018, 01:46 by ppp
roadshow   การประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ(Roadshow) แก่นักเรียน ผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฎศิลป์ ระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 23/01/2018, 10:24 by ppp
2018-01-23-10-24-44 กิจกรรมเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนในรูปแบบ "การถาม-ตอบ" ของมูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม  23 มกราคม 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  
Written on 23/01/2018, 10:16 by ppp
2018-01-23-10-16-18 พิธีเปิดและร่วมรับเสด็จมกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "สานสายใยแด่น้องกำพร้า จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1 " วันที่ 14 มกราคม 2561  ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 10/01/2018, 02:00 by ppp
2018-01-10-02-00-28 "พุธเช้าข่าวรร."  ออกอากาศประจำทุกวันพุธ เวลา 07.30น.-08.00น. และ ต่อด้วยรายการ "พุธเช้าข่าวสพฐ."  เวลา 8.00น. -9.00น. กับโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม.13
Written on 08/01/2018, 08:05 by ppp
2018-01-08-08-05-41 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันขงจื้อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 31/12/2017, 03:58 by ppp
2561 นายสุรศักดิ์ ยี่หลัก ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังและรองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  ส่งมอบกระเช้าความสุขเป็นของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2561
Written on 25/12/2017, 10:06 by ppp
5555  Merry Christmas  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
Written on 20/12/2017, 05:08 by ppp
2017-12-20-05-08-57 การแต่งเพลงเบื้องต้นจนถึงมืออาชีพบรรยายโดย คุณธานี วงศ์นิวัติขจร และศิลปินอาเอส ณัฐชนน เจ้าของเพลง Unfollow Core Music
Written on 20/12/2017, 05:02 by ppp
2017-12-20-05-02-23 มอบเกียรติบัตรการแข่งขันตอบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน "รับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย ครั้งที่ 4"
Written on 20/12/2017, 04:55 by ppp
2017-12-20-04-55-14 มอบเกียรติบัตรการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 9-10 ธันวาคม 2560
Written on 15/12/2017, 04:32 by ppp
5 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรางวัล ผลการแข่งขันแม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 5 วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี
Written on 15/12/2017, 03:44 by ppp
29 ขอแสดงความยินดีโล่รางวัลชนะเลิศ กับนายวศิน ฉันทศาสตร์รัศมี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ผลการแข่งขันแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 29 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา
Written on 07/12/2017, 06:20 by ppp
2017-12-07-06-20-22 มอบเกียรติบัตรการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 
Written on 01/12/2017, 02:44 by ppp
35665   ตักบาตรธรรมยามเช้า ตั้งแต่เวลา 07.00 -07.30 น (ทุกวันศุกร์) โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 01/12/2017, 02:24 by ppp
425 พิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปี2560 ถวายความจงรักภักดีองค์อุปถัมภกและถวายพระพรองค์อุปนายิกา สภากาชาดไทย
Written on 28/11/2017, 13:34 by ppp
2017-11-28-13-34-06 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดเลือกภาค 4 "ศรีตรังเกมส์"กาบัดดี้ ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  
Written on 26/11/2017, 14:55 by ppp
2017-11-26-14-55-29 ตักบาตรธรรมยามเช้า ตั้งแต่เวลา 07.00 -07.30 น (ทุกวันศุกร์) โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 20/11/2017, 14:02 by ppp
2017-11-20-14-02-09 ประธานในพิธีโดย นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี  ผอ.สพม.13  เนื่องวันกำเนิดโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2560 ครบรอบปีที่ 81  20 พฤศจิกายน  2560    

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

facebook like box joomla
facebook like box joomla

เผยแพร่ผลงาน

Written on 03/08/2018, 07:46 by ppp
2018-08-03-07-46-54       รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง22102 เทคโนโลยี 2 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์กทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 03/07/2018, 09:19 by ppp
two-paged-cartoon การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการสร้างและพัฒนาสื่อTwo-paged cartoon สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชื่อผู้รายงาน นางอุราภรณ์ คำรณ
Written on 04/06/2018, 22:46 by ppp
sasa การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องจำนวนเชิงซ้อนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ชื่อผู้รายงาน นายวิฑิตพงค์  พะวงษา
Written on 30/05/2018, 23:32 by ppp
6 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้รายงาน นางสาวเกวลิน เสน่หา  
Written on 28/05/2018, 21:19 by ppp
2018-05-28-21-19-30    การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อ ความปลอดภัยในชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชื่อผู้รายงาน นางปิยะนุช สุวรรณพัฒน์

ผู้อำนวยการ

นายสุรศักดิ์   ยี่หลัก
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตารางเรียนภาคเรียนที่2/2561

สถิติผู้เยี่ยมชม

689531
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
650
743
6303
667670
15058
19792
689531
Your IP: 54.172.221.7
Server Time: 2019-01-20 15:52:25