ภาพกิจกรรม

Written on 12/10/2560, 05:15 by ppp
555577 ทางโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากร โรงเรียนมัธยมศึกษา  กลุ่มสหวิทยาเขต6  จังหวัดพัทลุง วันที่ 11 ตุลาคม 2560  ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 05/10/2560, 05:05 by ppp
hi-tech การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมทักษะการใช้งานระบบ ห้องเรียนไฮเทค (Hi-Tech Classroom) วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ห้องแนะแนวโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 03/10/2560, 13:50 by ppp
2017-10-03-13-50-50 อบรมธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปีการศึกษา 2560 การเขียนกระทู้ธรรมเพื่อสอบธรรมศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 29/09/2560, 14:41 by ppp
2017-09-29-14-41-56 บรรยากาศ งานเลี่้ยงอำลาเกษียณอายุราชการ 28 กันยายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 27/09/2560, 15:50 by ppp
2017-09-27-15-50-12 ค่ายสะเต็มศึกษา (STEM Education)สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(สสวท.)   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 27 กันยายน 2560
Written on 26/09/2560, 13:23 by ppp
stem-education การอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (STEM Education)สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(สสวท.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2560
Written on 26/09/2560, 10:32 by ppp
66 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ยินดีต้อนรับคณะครูและบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 25/09/2560, 08:48 by ppp
2017-09-25-08-48-03 ขอแสดงความยินดีคุณครูพรพรรณ แก้วนาเส็ง ได้รับคัดเลือก คัดสรร เข้ารับพระราชทาน โล่เชิดชูเกียรติ ครูดีเด่นประจำปี 2560 จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2560
Written on 18/09/2560, 09:17 by ppp
no-paper ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีและศึกษาแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (No Paper) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
Written on 18/09/2560, 08:55 by ppp
line-tracking-robot-contest-2016 ารแข่งขันรถวิ่งตามเส้น เจ้าความเร็ว Line Tracking Robot Contest 2017 ห้องบัวหลวง มหาวิทยาลัยศรีปทุม(บางเขน)
Written on 15/09/2560, 07:16 by ppp
2017-09-15-07-16-55 กิจกรรมนักเรียน แสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2560  
Written on 14/09/2560, 09:45 by ppp
2017-09-14-09-45-13 งานวิชาการ เปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ปีการศึกษา 2560  
Written on 14/09/2560, 02:20 by ppp
2017-09-14-02-20-03  กิจกรรม "การบรรยาย เรื่องภาษาสร้างสรรค์ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์" คุณจเด็จ กำจรเดช  และคุณจำลอง ฝั่งชลจิตร  ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 08/09/2560, 08:15 by ppp
2017-09-08-08-15-06 โครงการยุวทูตสร้างภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Written on 07/09/2560, 16:23 by ppp
2017-09-07-16-23-26 ยินดีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม จากสโมสรโรตารี่ Aske Poulstrup นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศสวีเดน
Written on 07/09/2560, 16:16 by ppp
2017-09-07-16-16-35 มอบเกียรติบัตรการแข่งขันวิชาการ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสาตร์ ประจำปี 2560  (ห้องเรียน No-paper) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Written on 07/09/2560, 16:04 by ppp
2017-09-07-16-04-12   มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาจีนรอบชิงชนะเลิศ  ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  ณ ห้องเรียนขงจื้อ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และรายการแข่งขัน ณ ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ณ โรงเรียนสภาราชิี 2
Written on 07/09/2560, 15:53 by ppp
2017-09-07-15-53-33 โครงการค่ายเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนักเรียนเดินทางไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรม โครงการค่ายเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมประเทศจีน ณ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ และโครงการ ECE เดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์        
Written on 07/09/2560, 15:46 by ppp
2017-09-07-15-46-05 ยินดีต้อนรับคณะบุคลากรทีมงานแนะแนวศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 07/09/2560, 15:34 by ppp
2017-09-07-15-34-26 มอบเกียรติบัตรการแข่งขันตอบปัญหาทางการประกันภัย และโครงการแข่งขันแฟนพันธุ์แท้การเมืองไทย ในงานมอ.วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
Written on 07/09/2560, 15:12 by ppp
2017-09-07-15-12-34 มอบเกียรติบัตรการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ และการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
Written on 01/09/2560, 04:22 by ppp
2017-09-01-04-22-23 ยินดีต้อนรับคณะครูนักเรียนจาก โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง 
Written on 30/08/2560, 15:04 by ppp
2017-08-30-15-04-04 มอบเกียรติบัตรการแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 23 ระดับจังหวัด ประจำปี 2560
Written on 28/08/2560, 06:38 by ppp
gat5-6   ติว GAT5วิชาสามัญ มัธยมศึกษาปีที่6  ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 2 กันยายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 23/08/2560, 05:05 by ppp
2017-08-23-05-05-05 มอบถ้วยเกียรติยศและเหรียญรางวัล การแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียน นักศึกษา ประชาชนจังหวัดตรัง ประจำปี 2560 ครั้งที่ 63 "คอซิมบี้เกมส์"
Written on 22/08/2560, 11:08 by ppp
2017-08-22-11-08-54 มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560  
Written on 22/08/2560, 10:58 by ppp
2017-08-22-10-58-47 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิชาภาษาไทย  เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2560  
Written on 22/08/2560, 10:44 by ppp
2017-08-22-10-44-58 โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปี 2560 กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำ ขับเคลื่อนระเบียนความดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การใช้สมุดระเบียนความดี  
Written on 22/08/2560, 10:38 by ppp
2017-08-22-10-38-02 พิธีปฏิญาณตนผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2560  ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  
Written on 19/08/2560, 13:26 by ppp
aa กิจกรรมเข้าพรรษาสู่อารามประจำปี 2560 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 12/08/2560, 15:14 by ppp
9 งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 จังหวัดตรัง  
Written on 11/08/2560, 08:49 by ppp
99999 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560    ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 10/08/2560, 05:49 by ppp
2017-08-10-05-49-06       การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ประจำปี 2560  โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 10/08/2560, 03:07 by ppp
2017-08-10-03-07-57 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ มอบรางวัลการประกวดภาพคู่แม่ลูกพร้อมแคปชั่นที่โดนใจที่สุด งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 08/08/2560, 06:03 by ppp
2017-08-08-06-03-23 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 04/08/2560, 04:00 by ppp
2017-08-04-04-00-24    อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  วันที่  4-5 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  
Written on 28/07/2560, 03:25 by ppp
10 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่10 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 28/07/2560, 02:32 by ppp
2017-07-28-02-32-36 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช สงขลา
Written on 27/07/2560, 06:16 by ppp
2017-07-27-06-16-19 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 121 27 กรกฎาคม 2560  
Written on 26/07/2560, 08:36 by ppp
2017-07-26-08-36-09 โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง  ยินดีต้อนรับคณะครู นักเรียนและบุคลากร จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ หัองประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 26/07/2560, 08:16 by ppp
18 มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ชนะเลิศฟุตซอล รุ่นอายุ 18 ปีหญิง คอซิมบี้เกมส์ ครั้งที่ 63 ประจำปี 2560  
Written on 26/07/2560, 08:06 by ppp
1-3   การประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ได้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โครงการ ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 46 ประจำปี 2560
Written on 21/07/2560, 03:01 by ppp
2017-07-21-03-01-55 กิจกรรมปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๙๕
Written on 19/07/2560, 06:48 by ppp
2-3 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เชิง 2 มิติ และ 3 มิติ  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  วันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Written on 17/07/2560, 09:31 by ppp
2017-07-17-09-31-39 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต13 ครั้งที่ 3/2560  วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  
Written on 14/07/2560, 03:24 by ppp
2017-07-14-03-24-16 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ยินดีต้อนรับคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จากโรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง   ศึกษาดูงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 13/07/2560, 02:40 by ppp
2017-07-13-02-40-18 การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ผลปรากฏว่า โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ได้รับโล่รางวัลพลเอกเปรม ตินสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ รางวัลชนะเลิศสถาบันการศึกษาที่มีทักษะคอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาของ 14 จังหวัดภาคใต้
Written on 13/07/2560, 02:24 by ppp
2017-07-13-02-24-42 ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รางวัลชนะเลิศโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม)  
Written on 11/07/2560, 07:47 by ppp
g โครงการ"ปฏิรูปการเรียนรู้ สู่ผลลัพธ์ Thailand ๔.0" เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๓ วันที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  
Written on 11/07/2560, 06:14 by ppp
rr   ค่ายสร้างสรรค์เยาวชน"คนดีของแผ่นดิน"โรงเรียนสุจริตเครือข่าย ประจำปี 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 04/07/2560, 13:33 by ppp
sss โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2559 มอบโล่เกียรติคุณนี้มอบแด่ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ในฐานะสถานศึกษาที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการสนับสนุนทักษะทางศิลปะของนักเรียน  ขอแสดงความยินดี นางสาววิกาวี รัตตมณี และ นางสาวกวรัญชน์ ห้องโสภา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ หัวข้อ "กีฬาเสริมคุณภาพชีวิต และสุขภาพดี เริ่มที่กีฬา"ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
Written on 01/07/2560, 14:31 by ppp
dd งานวันคล้ายสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง อำเมือง จังหวัดตรัง โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1  
Written on 28/06/2560, 07:51 by ppp
2017-06-28-07-51-53 พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 28 มิถุุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 27/06/2560, 04:14 by ppp
yy นักเรียนแลกเปลี่ยนโรตารี่ตรัง นายโทชิยะ   อิชิคาว่า ครบ1 ปี นักเรียนแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม  ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 27/06/2560, 03:31 by ppp
2017-06-27-03-31-06 การแข่งขัน "แต่งกลอนสด เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์เอกอัครราชูปถัมภก มรดกใต้มรดกไทย : วันอนุรักษ์มรดกไทย" เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 62 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2560
Written on 26/06/2560, 07:18 by ppp
26-2560 ร่วมระลึกวันสุนทรภู่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 26 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 26/06/2560, 07:08 by ppp
2017-06-26-07-08-48 ทำดีเพื่อพ่อ  สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 23/06/2560, 03:45 by ppp
2017-06-23-03-45-35 กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก่นักเรียนและเยาวชน จัดโดย ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง   วันที่ 23 มิถุนายน 2560  
Written on 21/06/2560, 10:38 by ppp
2017-06-21-10-38-01 นิเทศสัญจรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ห้อง กลุ่มสาระการงานอาชีพ วันที่ 21 มิถุนายน 2560  
Written on 21/06/2560, 10:01 by ppp
kk English 9th We Like 2017 21 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 20/06/2560, 09:38 by ppp
hh พิธีประดับเข็มเกียรติยศ  "สภาราชินี" นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4   วันที่ 20 มิถุนายน 2560    ณ  หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  
Written on 20/06/2560, 04:00 by ppp
1-spaghetti-bridge-competition โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา การแข่งขันรับน้ำหนักของโครงสร้างสปาเก็ตตี้  ครั้งที่ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  เงินรางวัล 2,000 บาท
Written on 17/06/2560, 13:11 by ppp
2017-06-17-13-11-09 การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง    
Written on 16/06/2560, 10:23 by ppp
ll การแข่งขันกีฬา - กรีฑาสี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2560  "สภาราชินีเกมส์" วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง
Written on 13/06/2560, 05:26 by ppp
2017-06-13-05-26-47 กีฬาสานสัมพันธ์คณะครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา1/2560
Written on 09/06/2560, 03:49 by ppp
2017-06-09-03-49-04 การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๕๘๑ โรงเรียสภาราชินี จังหวัดตรัง    
Written on 09/06/2560, 03:22 by ppp
555 ขอแสดงความยินดีนักเรียนพระราชทานปีการศึกษา2559  นางสาววิกาวี  รัตตมณี 
Written on 08/06/2560, 06:38 by ppp
tt มอบเกียรติบัตรครูและนักเรียนแกนนำสืบสานพระราชปณิธาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี2560 โครงการครอบครัวพอเพียงสู่่สถานศึกษาและชุมชน  
Written on 07/06/2560, 01:01 by ppp
pp นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตรัง และนายนิสิต ชายภักดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่ระดับประเทศ  ณ โรงเรียนสภาราชินี...
Written on 06/06/2560, 08:00 by ppp
to-be-number-one-2560 การตรวจเยี่ยมและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่ระดับประเทศ ประจำปี 2560 โดย ศึกษาธิการจังหวัดตรัง วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560   ณ หอประชุุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 01/06/2560, 07:30 by ppp
plc   อบรมเชิงปฎิบัติการ การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู" สู่สถานศึกษา วันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 31/05/2560, 10:27 by ppp
444\ โรงเรียนสภาราชินีได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งพระองค์ท่านได้มาวางรากฐานของ TO BE NUMBER ONE โดยเสด็จฯ มาที่โรงเรียนแห่งนี้ เมื่อปี พ.ศ.2553 ดังนั้นโรงเรียนสภาราชินีได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE ปฏิบัติมาโดยตลอด  
Written on 30/05/2560, 02:51 by ppp
2017-05-30-02-51-47 โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน The project generates sufficient for a family,school and community. กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข้มแข็งใจอาสา Creative Youth Citizenship strong thematic subjects. ปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน Raise awareness against corruption มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับโรงเรียนสภาราชินี...
Written on 26/05/2560, 08:44 by ppp
1-2560 ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 1/2560 
Written on 25/05/2560, 03:16 by ppp
33      พิธีไหว้ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2560
Written on 24/05/2560, 03:19 by ppp
2017-05-24-03-19-08  มอบโล่ห์รางวัลคะแนนสูงสุด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  83.0 คะแนน    การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559  นางสาวชนัญชิดา จิตบุญ    โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  
Written on 24/05/2560, 03:05 by ppp
55 พิธีมอบธงสี แก่หัวหน้าคณะสีและประธานสี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2560
Written on 23/05/2560, 14:56 by ppp
life-saving   โครงการ"ว่ายน้ำ เพื่อชีวิต"(LIFE SAVING) ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาจังหวัดตรัง
Written on 23/05/2560, 03:23 by ppp
data-management-center-2560   ร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC60 ) ประจำปีการศึกษา2560   ห้อง322
Written on 19/05/2560, 07:43 by ppp
18-20-2560 กิจกรรมค่ายคุณธรรม "คนดี ศรีสภา" ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สสวท.และห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2560 ณ วัดนิโครธาราม (วัดกุฏิใน) จังหวัดตรัง        
Written on 19/05/2560, 04:13 by ppp
19 รายการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (The Nineteen National Software Contest :  NSC 2017  วันที่ 14-17 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมาหานคร...
Written on 19/05/2560, 03:34 by ppp
2-30-000 โครงการประกวดคลิปวีดีโอ Conserve Today Live Tomorrow Youth Camp ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัลจาก พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  ในวันที่...
Written on 18/05/2560, 14:31 by ppp
11-12-2560 การอบรมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาความสามารถในการสร้างเครื่องมือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2560    หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  
Written on 09/02/2560, 03:39 by admin
to-be-number-one-idol ยินดีแก่นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE ตัวแทนจังหวัดตรังจากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ในการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 7
Written on 24/01/2560, 16:25 by admin
2-2559  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559  นายสุรศักดิ์   ยี่หลัก ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ร่วมตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับปีใหม่  ณ โรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง
Written on 27/12/2559, 16:00 by admin
2560  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา นายนายสุรศักดิ์    ยี่หลักผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง และคณะรองผู้อำนวยการ ได้ไปมอบกระเช้าปีใหม่  2560 แด่ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  และ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์   
Written on 02/12/2559, 08:05 by admin
90 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น.นายสุรศักดิ์   ยี่หลัก ผู้อำนวยการ โรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 90 รูป...
Written on 01/12/2559, 05:39 by admin
don-t-drive-15   เมื่อวันที่ (29 พ.ย.) ที่อาคารเรียนรู้สุขภาวะ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริม ความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กลาวในงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการ “เด็ก Don't Drive : ก่อน 15 ปี เลิกขับขี่ เลิกเจ็บ...
Written on 01/12/2559, 05:23 by admin
2016-12-01-05-23-20   เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.30 น.ผกท.กิตตน์อิชณน์ พนมรัตน์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี1และปี2 จำนวน180 คน ไปร่วมพิธี   ณ  บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่...
Written on 01/12/2559, 05:17 by admin
2016-12-01-05-17-01 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ท่านผู้อำนวยการสุรศักดิ์   ยี่หลัก พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรังได้  รวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89
Written on 01/12/2559, 05:09 by admin
crossword-4 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ท่านผู้อำนวยการสุรศักดิ์   ยี่หลัก ได้มอบเหรียญรางวัลให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้แก่    เด็กชายพิศิษฐ   น้อยหนู และเด็กชายวิเศษศักดิ์   อ่อนแก้ว ซึ่งได้รับเหรียญรางวัลลำดับที่ 5   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่    ...
Written on 22/11/2559, 09:02 by admin
2016-11-22-09-02-04   “สภาราชินี” ตรังจัดเสวนาวรรณกรรมในโอกาสครบรอบ “80 ปีสภาราชินี การผลิบานในเสียงนาฬิกา” มีศิลปินแห่งชาตินักเขียนและกวีชื่อดัง กระตุ้นให้ครู นักเรียน และประชาชนสนใจอ่านวรรณกรรมมากขึ้น ที่ห้องประชุมโรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง ได้จัดเสวนาวรรณกรรมในโอกาสครบรอบ 80 ปี ภายใต้ชื่อ “80 ปีสภาราชินี การผลิบานในเสียงนาฬิกา” ก่อนการเสวนามีพิธีเปิดโดยว่าที่ร้อยตรี นพดล...
Written on 19/11/2559, 05:13 by admin
80   เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00น. นายปฐม  ภาโอภาส รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 13 ได้เดินทางมาเป็นประธาน ในวันคล้ายวันกำเนิด โรงเรียน ครบรอบ 80 ปี โรงเรียนสภาราชินี  ในวันที่...
Written on 19/11/2559, 05:03 by admin
2016-11-19-05-03-03   เมื่อวันที่ 17 พศฤจิกายน 2559 เป็นโอกาสดีของทางโรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง ได้ต้อนรับผู้อำนวยการ คนใหม่ นายสุรศักดิ์   ยี่หลัก    ซึ่งย้ายมาจาก โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
Written on 19/11/2559, 04:48 by admin
2016-11-19-04-48-31    ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีประสานเสียง สภาราชินี จังหวัดตรัง ที่ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ไปแข่งขันต่อยังระดับภูมิภาค ซึ่งจะไปแข่งขันในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ยัง จังหวัดระนอง  
Written on 14/11/2559, 04:55 by admin
2016-11-14-04-55-23 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  เวลา 09.00 น.นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีถวายสักการะและ แสดงความอาลัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  เนื่องใน...
Written on 23/10/2559, 14:44 by admin
23   เมื่อเวลา 08.30 น.คณะผู้บริหาร ครู และ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสภาราชินีได้ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 จังหวัดตรัง  
Written on 21/10/2559, 14:00 by admin
2016-10-21-14-00-27 ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 16.30 น. ผกท.กิตตน์อิชณน์ พนมรัตน์ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 168 นาย...
Written on 14/10/2559, 15:20 by admin
2016-10-14-15-20-22        วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม  พุทธศักราช 2559 เวลา 15.00 น.นางสาวนวลจันทร์    ช่องดารากุล  รองผู้อำนวยการรักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง  ร่วมพีธีถวายน้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง        ...
Written on 02/09/2559, 08:44 by admin
2016-09-02-08-44-48 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สำหรับการแข่งขันทักษะภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ระดับมัธยมศึกษา เขตภาคใต้ ในการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

facebook like box joomla
facebook like box joomla

เผยแพร่ผลงาน

Written on 29/05/2560, 09:45 by ppp
2017-05-29-09-45-50 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิว และปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชื่อผู้รายงาน นางสาวนลินี สวัสดิภาพ      
Written on 29/05/2560, 09:41 by ppp
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ชื่อผู้รายงาน นางทัศนีย์  บุญญา  
Written on 29/05/2560, 09:33 by ppp
4 ชื่อผลงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชื่อผู้รายงาน นางจันทร์จิรา  ชัยรัตน์
Written on 29/05/2560, 09:13 by ppp
2017-05-29-09-13-01 ชื่อผลงาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     ชื่อผู้รายงาน  นางกาญจนา  แก้วละเอียด                     
Written on 18/05/2560, 06:26 by admin
2017-05-18-06-26-13 รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง เทคโนโลยสีารสนเทศน่ารู้ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยีชั้นมธัยมศึกษาปีที่4  ชื่อผู้รายงาน นางเพชรณา บริพันธ์

นายสุรศักดิ์   ยี่หลัก
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง

ตารางเรียนภาคเรียนที่1/2560

353442
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
61
460
521
340334
10512
11446
353442
Your IP: 23.20.86.177
Server Time: 2017-10-23 02:19:44