ภาพกิจกรรม

Written on 17/11/2560, 09:30 by ppp
2017-11-17-09-30-17   ค่ายสีสันบทกวี ดนตรีถ้อยคำ วันที่ 17 พศจิกายน 2560
Written on 17/11/2560, 09:09 by ppp
2017-11-17-09-09-20 ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ จังหวัด นครศรีธรรมราช  
Written on 16/11/2560, 09:53 by ppp
2017-11-16-09-53-39   กิจกรรมค่ายศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง                            
Written on 15/11/2560, 09:33 by ppp
2017-11-15-09-33-50   มอบเกียรติบัตรโครงการพลังเครือข่ายเยาวชนกรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค  ประจำปีการศึกษา 2560
Written on 14/11/2560, 06:13 by ppp
yyyy นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 เนื่องใน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 07/11/2560, 06:56 by ppp
6666 อบรมธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปี2560การเขียนกระทู้ธรรมเพื่อสอบธรรมศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๔ ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  
Written on 03/11/2560, 06:05 by ppp
2017-11-03-06-05-57 โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้านนาฏศิลป์ไทย  วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 02/11/2560, 13:48 by ppp
2017-11-02-13-48-43 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรหมพิริยะ ธรรมเสถียร ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรค่าย 1 สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
Written on 31/10/2560, 06:12 by ppp
2017-10-31-06-12-57 คณะผู้บริหารโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง พบปะพูดคุยกับนักเรียน ในวาระเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา2560
Written on 30/10/2560, 06:50 by ppp
2-2560 ประชุมครูและบุคลากร  ประจำปีการศึกษา 2/2560 วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 30/10/2560, 06:44 by ppp
2017-10-30-06-44-22 กิจกรรมร่วมทอดกฐินสามัคคี  29 ตุลาคม 2560 ณ วัดสาริการาม อ.เมือง จ.ตรัง
Written on 30/10/2560, 06:39 by ppp
2017-10-30-06-39-39 พิธีถวายดอกไม้จันทร์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ 26 ตุลาคม 2560  สนามกีฬาทุ่งแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  
Written on 24/10/2560, 13:14 by ppp
2017-10-24-13-14-46 พิธีวางพวงมาลาน้อมเกล้าถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม 2560  
Written on 24/10/2560, 13:06 by ppp
2 กิจกรรมเรียนเสริมปิดภาคเรียนครั้งที่ 2 วันที่ 18-21 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 12/10/2560, 05:15 by ppp
555577 ทางโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากร โรงเรียนมัธยมศึกษา  กลุ่มสหวิทยาเขต6  จังหวัดพัทลุง วันที่ 11 ตุลาคม 2560  ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 05/10/2560, 05:05 by ppp
hi-tech การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมทักษะการใช้งานระบบ ห้องเรียนไฮเทค (Hi-Tech Classroom) วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ห้องแนะแนวโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 03/10/2560, 13:50 by ppp
2017-10-03-13-50-50 อบรมธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปีการศึกษา 2560 การเขียนกระทู้ธรรมเพื่อสอบธรรมศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 29/09/2560, 14:41 by ppp
2017-09-29-14-41-56 บรรยากาศ งานเลี่้ยงอำลาเกษียณอายุราชการ 28 กันยายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 27/09/2560, 15:50 by ppp
2017-09-27-15-50-12 ค่ายสะเต็มศึกษา (STEM Education)สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(สสวท.)   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 27 กันยายน 2560
Written on 26/09/2560, 13:23 by ppp
stem-education การอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (STEM Education)สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(สสวท.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2560
Written on 26/09/2560, 10:32 by ppp
66 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ยินดีต้อนรับคณะครูและบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 25/09/2560, 08:48 by ppp
2017-09-25-08-48-03 ขอแสดงความยินดีคุณครูพรพรรณ แก้วนาเส็ง ได้รับคัดเลือก คัดสรร เข้ารับพระราชทาน โล่เชิดชูเกียรติ ครูดีเด่นประจำปี 2560 จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2560
Written on 18/09/2560, 09:17 by ppp
no-paper ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีและศึกษาแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (No Paper) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
Written on 18/09/2560, 08:55 by ppp
line-tracking-robot-contest-2016 ารแข่งขันรถวิ่งตามเส้น เจ้าความเร็ว Line Tracking Robot Contest 2017 ห้องบัวหลวง มหาวิทยาลัยศรีปทุม(บางเขน)
Written on 15/09/2560, 07:16 by ppp
2017-09-15-07-16-55 กิจกรรมนักเรียน แสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2560  
Written on 14/09/2560, 09:45 by ppp
2017-09-14-09-45-13 งานวิชาการ เปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ปีการศึกษา 2560  
Written on 14/09/2560, 02:20 by ppp
2017-09-14-02-20-03  กิจกรรม "การบรรยาย เรื่องภาษาสร้างสรรค์ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์" คุณจเด็จ กำจรเดช  และคุณจำลอง ฝั่งชลจิตร  ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 08/09/2560, 08:15 by ppp
2017-09-08-08-15-06 โครงการยุวทูตสร้างภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Written on 07/09/2560, 16:23 by ppp
2017-09-07-16-23-26 ยินดีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม จากสโมสรโรตารี่ Aske Poulstrup นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศสวีเดน
Written on 07/09/2560, 16:16 by ppp
2017-09-07-16-16-35 มอบเกียรติบัตรการแข่งขันวิชาการ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสาตร์ ประจำปี 2560  (ห้องเรียน No-paper) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Written on 07/09/2560, 16:04 by ppp
2017-09-07-16-04-12   มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาจีนรอบชิงชนะเลิศ  ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  ณ ห้องเรียนขงจื้อ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และรายการแข่งขัน ณ ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ณ โรงเรียนสภาราชิี 2
Written on 07/09/2560, 15:53 by ppp
2017-09-07-15-53-33 โครงการค่ายเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนักเรียนเดินทางไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรม โครงการค่ายเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมประเทศจีน ณ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ และโครงการ ECE เดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์        
Written on 07/09/2560, 15:46 by ppp
2017-09-07-15-46-05 ยินดีต้อนรับคณะบุคลากรทีมงานแนะแนวศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 07/09/2560, 15:34 by ppp
2017-09-07-15-34-26 มอบเกียรติบัตรการแข่งขันตอบปัญหาทางการประกันภัย และโครงการแข่งขันแฟนพันธุ์แท้การเมืองไทย ในงานมอ.วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
Written on 07/09/2560, 15:12 by ppp
2017-09-07-15-12-34 มอบเกียรติบัตรการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ และการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
Written on 01/09/2560, 04:22 by ppp
2017-09-01-04-22-23 ยินดีต้อนรับคณะครูนักเรียนจาก โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง 
Written on 30/08/2560, 15:04 by ppp
2017-08-30-15-04-04 มอบเกียรติบัตรการแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 23 ระดับจังหวัด ประจำปี 2560
Written on 28/08/2560, 06:38 by ppp
gat5-6   ติว GAT5วิชาสามัญ มัธยมศึกษาปีที่6  ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 2 กันยายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 23/08/2560, 05:05 by ppp
2017-08-23-05-05-05 มอบถ้วยเกียรติยศและเหรียญรางวัล การแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียน นักศึกษา ประชาชนจังหวัดตรัง ประจำปี 2560 ครั้งที่ 63 "คอซิมบี้เกมส์"
Written on 22/08/2560, 11:08 by ppp
2017-08-22-11-08-54 มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560  
Written on 22/08/2560, 10:58 by ppp
2017-08-22-10-58-47 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิชาภาษาไทย  เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2560  
Written on 22/08/2560, 10:44 by ppp
2017-08-22-10-44-58 โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปี 2560 กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำ ขับเคลื่อนระเบียนความดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การใช้สมุดระเบียนความดี  
Written on 22/08/2560, 10:38 by ppp
2017-08-22-10-38-02 พิธีปฏิญาณตนผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2560  ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  
Written on 19/08/2560, 13:26 by ppp
aa กิจกรรมเข้าพรรษาสู่อารามประจำปี 2560 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 12/08/2560, 15:14 by ppp
9 งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 จังหวัดตรัง  
Written on 11/08/2560, 08:49 by ppp
99999 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560    ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 10/08/2560, 05:49 by ppp
2017-08-10-05-49-06       การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ประจำปี 2560  โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 10/08/2560, 03:07 by ppp
2017-08-10-03-07-57 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ มอบรางวัลการประกวดภาพคู่แม่ลูกพร้อมแคปชั่นที่โดนใจที่สุด งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 08/08/2560, 06:03 by ppp
2017-08-08-06-03-23 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 04/08/2560, 04:00 by ppp
2017-08-04-04-00-24    อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  วันที่  4-5 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  
Written on 28/07/2560, 03:25 by ppp
10 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่10 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 28/07/2560, 02:32 by ppp
2017-07-28-02-32-36 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช สงขลา
Written on 27/07/2560, 06:16 by ppp
2017-07-27-06-16-19 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 121 27 กรกฎาคม 2560  
Written on 26/07/2560, 08:36 by ppp
2017-07-26-08-36-09 โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง  ยินดีต้อนรับคณะครู นักเรียนและบุคลากร จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ หัองประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 26/07/2560, 08:16 by ppp
18 มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ชนะเลิศฟุตซอล รุ่นอายุ 18 ปีหญิง คอซิมบี้เกมส์ ครั้งที่ 63 ประจำปี 2560  
Written on 26/07/2560, 08:06 by ppp
1-3   การประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ได้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โครงการ ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 46 ประจำปี 2560
Written on 21/07/2560, 03:01 by ppp
2017-07-21-03-01-55 กิจกรรมปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๙๕
Written on 19/07/2560, 06:48 by ppp
2-3 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เชิง 2 มิติ และ 3 มิติ  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  วันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Written on 17/07/2560, 09:31 by ppp
2017-07-17-09-31-39 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต13 ครั้งที่ 3/2560  วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  
Written on 14/07/2560, 03:24 by ppp
2017-07-14-03-24-16 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ยินดีต้อนรับคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จากโรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง   ศึกษาดูงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 13/07/2560, 02:40 by ppp
2017-07-13-02-40-18 การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ผลปรากฏว่า โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ได้รับโล่รางวัลพลเอกเปรม ตินสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ รางวัลชนะเลิศสถาบันการศึกษาที่มีทักษะคอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาของ 14 จังหวัดภาคใต้
Written on 13/07/2560, 02:24 by ppp
2017-07-13-02-24-42 ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รางวัลชนะเลิศโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม)  
Written on 11/07/2560, 07:47 by ppp
g โครงการ"ปฏิรูปการเรียนรู้ สู่ผลลัพธ์ Thailand ๔.0" เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๓ วันที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  
Written on 11/07/2560, 06:14 by ppp
rr   ค่ายสร้างสรรค์เยาวชน"คนดีของแผ่นดิน"โรงเรียนสุจริตเครือข่าย ประจำปี 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 04/07/2560, 13:33 by ppp
sss โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2559 มอบโล่เกียรติคุณนี้มอบแด่ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ในฐานะสถานศึกษาที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการสนับสนุนทักษะทางศิลปะของนักเรียน  ขอแสดงความยินดี นางสาววิกาวี รัตตมณี และ นางสาวกวรัญชน์ ห้องโสภา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ หัวข้อ "กีฬาเสริมคุณภาพชีวิต และสุขภาพดี เริ่มที่กีฬา"ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
Written on 01/07/2560, 14:31 by ppp
dd งานวันคล้ายสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง อำเมือง จังหวัดตรัง โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1  
Written on 28/06/2560, 07:51 by ppp
2017-06-28-07-51-53 พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 28 มิถุุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 27/06/2560, 04:14 by ppp
yy นักเรียนแลกเปลี่ยนโรตารี่ตรัง นายโทชิยะ   อิชิคาว่า ครบ1 ปี นักเรียนแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม  ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 27/06/2560, 03:31 by ppp
2017-06-27-03-31-06 การแข่งขัน "แต่งกลอนสด เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์เอกอัครราชูปถัมภก มรดกใต้มรดกไทย : วันอนุรักษ์มรดกไทย" เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 62 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2560
Written on 26/06/2560, 07:18 by ppp
26-2560 ร่วมระลึกวันสุนทรภู่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 26 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 26/06/2560, 07:08 by ppp
2017-06-26-07-08-48 ทำดีเพื่อพ่อ  สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 23/06/2560, 03:45 by ppp
2017-06-23-03-45-35 กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก่นักเรียนและเยาวชน จัดโดย ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง   วันที่ 23 มิถุนายน 2560  
Written on 21/06/2560, 10:38 by ppp
2017-06-21-10-38-01 นิเทศสัญจรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ห้อง กลุ่มสาระการงานอาชีพ วันที่ 21 มิถุนายน 2560  
Written on 21/06/2560, 10:01 by ppp
kk English 9th We Like 2017 21 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 20/06/2560, 09:38 by ppp
hh พิธีประดับเข็มเกียรติยศ  "สภาราชินี" นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4   วันที่ 20 มิถุนายน 2560    ณ  หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  
Written on 20/06/2560, 04:00 by ppp
1-spaghetti-bridge-competition โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา การแข่งขันรับน้ำหนักของโครงสร้างสปาเก็ตตี้  ครั้งที่ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  เงินรางวัล 2,000 บาท
Written on 17/06/2560, 13:11 by ppp
2017-06-17-13-11-09 การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง    
Written on 16/06/2560, 10:23 by ppp
ll การแข่งขันกีฬา - กรีฑาสี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2560  "สภาราชินีเกมส์" วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง
Written on 13/06/2560, 05:26 by ppp
2017-06-13-05-26-47 กีฬาสานสัมพันธ์คณะครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา1/2560
Written on 09/06/2560, 03:49 by ppp
2017-06-09-03-49-04 การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๕๘๑ โรงเรียสภาราชินี จังหวัดตรัง    
Written on 09/06/2560, 03:22 by ppp
555 ขอแสดงความยินดีนักเรียนพระราชทานปีการศึกษา2559  นางสาววิกาวี  รัตตมณี 
Written on 08/06/2560, 06:38 by ppp
tt มอบเกียรติบัตรครูและนักเรียนแกนนำสืบสานพระราชปณิธาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี2560 โครงการครอบครัวพอเพียงสู่่สถานศึกษาและชุมชน  
Written on 07/06/2560, 01:01 by ppp
pp นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตรัง และนายนิสิต ชายภักดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่ระดับประเทศ  ณ โรงเรียนสภาราชินี...
Written on 06/06/2560, 08:00 by ppp
to-be-number-one-2560 การตรวจเยี่ยมและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่ระดับประเทศ ประจำปี 2560 โดย ศึกษาธิการจังหวัดตรัง วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560   ณ หอประชุุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 01/06/2560, 07:30 by ppp
plc   อบรมเชิงปฎิบัติการ การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู" สู่สถานศึกษา วันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 31/05/2560, 10:27 by ppp
444\ โรงเรียนสภาราชินีได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งพระองค์ท่านได้มาวางรากฐานของ TO BE NUMBER ONE โดยเสด็จฯ มาที่โรงเรียนแห่งนี้ เมื่อปี พ.ศ.2553 ดังนั้นโรงเรียนสภาราชินีได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE ปฏิบัติมาโดยตลอด  
Written on 30/05/2560, 02:51 by ppp
2017-05-30-02-51-47 โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน The project generates sufficient for a family,school and community. กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข้มแข็งใจอาสา Creative Youth Citizenship strong thematic subjects. ปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน Raise awareness against corruption มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับโรงเรียนสภาราชินี...
Written on 26/05/2560, 08:44 by ppp
1-2560 ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 1/2560 
Written on 25/05/2560, 03:16 by ppp
33      พิธีไหว้ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2560
Written on 24/05/2560, 03:19 by ppp
2017-05-24-03-19-08  มอบโล่ห์รางวัลคะแนนสูงสุด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  83.0 คะแนน    การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559  นางสาวชนัญชิดา จิตบุญ    โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  
Written on 24/05/2560, 03:05 by ppp
55 พิธีมอบธงสี แก่หัวหน้าคณะสีและประธานสี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2560
Written on 23/05/2560, 14:56 by ppp
life-saving   โครงการ"ว่ายน้ำ เพื่อชีวิต"(LIFE SAVING) ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาจังหวัดตรัง
Written on 23/05/2560, 03:23 by ppp
data-management-center-2560   ร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC60 ) ประจำปีการศึกษา2560   ห้อง322
Written on 19/05/2560, 07:43 by ppp
18-20-2560 กิจกรรมค่ายคุณธรรม "คนดี ศรีสภา" ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สสวท.และห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2560 ณ วัดนิโครธาราม (วัดกุฏิใน) จังหวัดตรัง        
Written on 19/05/2560, 04:13 by ppp
19 รายการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (The Nineteen National Software Contest :  NSC 2017  วันที่ 14-17 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมาหานคร...
Written on 19/05/2560, 03:34 by ppp
2-30-000 โครงการประกวดคลิปวีดีโอ Conserve Today Live Tomorrow Youth Camp ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัลจาก พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  ในวันที่...
Written on 18/05/2560, 14:31 by ppp
11-12-2560 การอบรมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาความสามารถในการสร้างเครื่องมือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2560    หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  
Written on 09/02/2560, 03:39 by admin
to-be-number-one-idol ยินดีแก่นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE ตัวแทนจังหวัดตรังจากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ในการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 7
Written on 24/01/2560, 16:25 by admin
2-2559  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559  นายสุรศักดิ์   ยี่หลัก ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ร่วมตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับปีใหม่  ณ โรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง
Written on 27/12/2559, 16:00 by admin
2560  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา นายนายสุรศักดิ์    ยี่หลักผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง และคณะรองผู้อำนวยการ ได้ไปมอบกระเช้าปีใหม่  2560 แด่ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  และ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์   

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

facebook like box joomla
facebook like box joomla

เผยแพร่ผลงาน

Written on 29/05/2560, 09:45 by ppp
2017-05-29-09-45-50 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิว และปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชื่อผู้รายงาน นางสาวนลินี สวัสดิภาพ      
Written on 29/05/2560, 09:41 by ppp
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ชื่อผู้รายงาน นางทัศนีย์  บุญญา  
Written on 29/05/2560, 09:33 by ppp
4 ชื่อผลงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชื่อผู้รายงาน นางจันทร์จิรา  ชัยรัตน์
Written on 29/05/2560, 09:13 by ppp
2017-05-29-09-13-01 ชื่อผลงาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     ชื่อผู้รายงาน  นางกาญจนา  แก้วละเอียด                     
Written on 18/05/2560, 06:26 by admin
2017-05-18-06-26-13 รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง เทคโนโลยสีารสนเทศน่ารู้ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยีชั้นมธัยมศึกษาปีที่4  ชื่อผู้รายงาน นางเพชรณา บริพันธ์

นายสุรศักดิ์   ยี่หลัก
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง

ตารางเรียนภาคเรียนที่2/2560

371619
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
25
556
3201
355188
9187
19502
371619
Your IP: 54.225.36.143
Server Time: 2017-11-19 00:54:26

2