เพื่อให้นักเรียนเตรียมตัวในการสอบ โรงเรียนได้กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 19 - 26 กรกฎาคม 2562
  • sp02.jpg
  • sp03.jpg
  • sp04.jpg
  • sp05.jpg

ภาพกิจกรรม.

Written on 19/07/2562, 05:33 by ppp
2019-07-19-05-33-03  กิจกรรม สอนเสริม เติมเต็มความรู้ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องเทคนิคการทำข้อสอบเชื่อมโยงภาษาไทย...
Written on 18/07/2562, 02:18 by ppp
2019-07-18-02-18-52 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาไทยภาษาสร้างสรรค์ ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี...
Written on 18/07/2562, 02:05 by ppp
2019-07-18-02-05-25 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา สภาราชินีวิถีพุทธ ณ วัดควนวิเศษ อ.เมือง...
Written on 09/07/2562, 08:29 by ppp
2019-07-09-08-29-32 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมวันแห่งเทศกาล “ทานาบาตะ (Tanabata)” ซึ่งเป็นเทศกาลตามฤดูกาลของญี่ปุ่นที่มีมาแต่โบราณ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สารประชาสัมพันธ์/งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนยินดีต้อนรับโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรจากโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี  โครงการเพื่อศึกษาดูงาน วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2562

 

facebook like box joomla
facebook like box joomla

เผยแพร่ผลงาน

Written on 03/08/2561, 07:46 by ppp
2018-08-03-07-46-54       รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง22102 เทคโนโลยี 2 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์กทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 03/07/2561, 09:19 by ppp
two-paged-cartoon การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการสร้างและพัฒนาสื่อTwo-paged cartoon สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชื่อผู้รายงาน นางอุราภรณ์ คำรณ
Written on 04/06/2561, 22:46 by ppp
sasa การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องจำนวนเชิงซ้อนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ชื่อผู้รายงาน นายวิฑิตพงค์  พะวงษา
Written on 30/05/2561, 23:32 by ppp
6 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้รายงาน นางสาวเกวลิน เสน่หา  
Written on 28/05/2561, 21:19 by ppp
2018-05-28-21-19-30    การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อ ความปลอดภัยในชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชื่อผู้รายงาน นางปิยะนุช สุวรรณพัฒน์

Login

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถิติผู้เยี่ยมชม

880755
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
105
663
3996
861298
14735
21476
880755
Your IP: 54.81.69.220
Server Time: 2019-07-20 05:01:20