ประกาศแจ้งจำนวนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2562 ตามแผนการเรียนดังนี้

แผนการเรียนห้องเรียนส่งเสริมวิทย์-คณิต                    จำนวน 9 คน

แผนการเรียนห้องเรียน No paper                             จำนวน 21 คน

แผนการเรียนวิทย์-คณิต                                           จำนวน 24 คน

แผนการเรียนอังกฤษ-คณิต                                       จำนวน 42 คน

แผนการเรียนภาษาจีน                                              จำนวน 7 คน

แผนการเรียนห้องเรียนดนตรี - นาฏศิลป์                       จำนวน 12 คน


 แก้ไขประกาศ(เงินบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ)

 

ที่

รายการ

จำนวนเงิน(บาท)

1

เงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562

โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program

30,000

2

ค่าคู่มือนักเรียน

100

3

ค่าบัตรสารสนเทศนักเรียน

200

4

ค่าประกันอุบัติเหตุ

170

5

เปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารโรงเรียน

100

6

ค่าเรียนเตรียมความพร้อม

500

7

เข้าค่ายคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์สภาราชินี

200

รวม

31,270

 

ที่

รายการ

จำนวนเงิน(บาท)

1

เงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562

โครงการห้องเรียนพิเศษ สสวท. และ วิทย์-คณิต

5,000

2

ค่าคู่มือนักเรียน

100

3

ค่าบัตรสารสนเทศนักเรียน

200

4

ค่าประกันอุบัติเหตุ

170

5

เปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารโรงเรียน

100

6

ค่าเรียนเตรียมความพร้อม

500

7

เข้าค่ายคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์สภาราชินี

200

รวม

6,270

 

 

 

 

 

        

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม.

Written on 18/02/2019, 14:36 by ppp
2019-02-18-14-36-51 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรจากโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี ...
Written on 08/02/2019, 15:14 by ppp
2019-02-08-15-14-44   มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...
Written on 08/02/2019, 15:06 by ppp
2019-02-08-15-06-40 มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะ มหกรรมวิชาการ. EP MEP Open...
Written on 08/02/2019, 08:26 by ppp
2019-02-08-08-26-47 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา...
Written on 06/02/2019, 08:27 by ppp
2019-02-06-08-27-34 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 The Nineteen National Software : NSC 2019 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวคอมพิวเตอร์...

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

ยินดีต้อนรับโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรจากโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี  โครงการเพื่อศึกษาดูงาน วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2562

 

facebook like box joomla
facebook like box joomla

เผยแพร่ผลงาน

Written on 03/08/2018, 07:46 by ppp
2018-08-03-07-46-54       รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง22102 เทคโนโลยี 2 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์กทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Written on 03/07/2018, 09:19 by ppp
two-paged-cartoon การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการสร้างและพัฒนาสื่อTwo-paged cartoon สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชื่อผู้รายงาน นางอุราภรณ์ คำรณ
Written on 04/06/2018, 22:46 by ppp
sasa การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องจำนวนเชิงซ้อนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ชื่อผู้รายงาน นายวิฑิตพงค์  พะวงษา
Written on 30/05/2018, 23:32 by ppp
6 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้รายงาน นางสาวเกวลิน เสน่หา  
Written on 28/05/2018, 21:19 by ppp
2018-05-28-21-19-30    การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อ ความปลอดภัยในชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชื่อผู้รายงาน นางปิยะนุช สุวรรณพัฒน์

ผู้อำนวยการ

นายสุรศักดิ์   ยี่หลัก
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตารางเรียนภาคเรียนที่2/2561

สถิติผู้เยี่ยมชม

753442
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
677
608
1285
736237
31909
21256
753442
Your IP: 54.82.99.169
Server Time: 2019-03-25 15:46:22