มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ติดต่อโรงเรียน

 

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สภาราชินี จังหวัดตรัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SAPARACHINEE TRANG SCHOOL
ที่อยู่ :
  บ้านบ้านเลขที่ ๑๔๒ ถนนวิเศษกุล
ตำบล :
  ทับเที่ยง
อำเภอ :
  เมืองตรัง
จังหวัด :
  ตรัง
รหัสไปรษณีย์ :
  92000
โทรศัพท์ :
  0-7521-8792
โทรสาร :
  075210792
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   20 พฤศจิกายน 2479
อีเมล์ :
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีตรัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตรัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.