ประกาศผลการสอบรอบทั่วไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

ประจำปีการศึกษา  2561

>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแผนการเรียน

         คลิกเพื่อดูรายชื่อ แผนการเรียนส่งเสริมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

         คลิกเพื่อดูรายชื่อ แผนการเรียน No paper

         คลิกเพื่อดูรายชื่อ แผนการเรียน ทั่วไป

         คลิกเพื่อดูรายชื่อ แผนการเรียนภาษาจีน

         คลิกเพื่อดูรายชื่อ ตัวจริง เลือกแผนใหม่

>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

        คลิกเพื่อดูรายชื่อ แผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

        คลิกเพื่อดูรายชื่อ แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

        คลิกเพื่อดูรายชื่อ แผนการเรียนอังกฤษคณิต

        คลิกเพื่อดูรายชื่อ แผนการเรียน No paper

        คลิกเพื่อดูรายชื่อ แผนการเรียนภาษาจีน


รายชื่อสำรอง

   - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ติดต่อโรงเรียน

 

 

 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1092140331
รหัส Smis 8 หลัก :
  92012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  140331
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สภาราชินี จังหวัดตรัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SAPARACHINEE TRANG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้านบ้านเลขที่ ๑๔๒ ถนนวิเศษกุล
ตำบล :
  ทับเที่ยง
อำเภอ :
  เมืองตรัง
จังหวัด :
  ตรัง
รหัสไปรษณีย์ :
  92000
โทรศัพท์ :
  0-7521-8792
โทรสาร :
  075210792
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   20 พฤศจิกายน 2479
อีเมล์ :
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีตรัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตรัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.