ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม  พุทธศักราช 2559 เวลา 15.00 น.นางสาวนวลจันทร์    ช่องดารากุล 

รองผู้อำนวยการ
รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง  ร่วมพีธีถวายน้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง  

      โดยมี ข้าราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก โดยมี พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพวรากร เจ้าคณะจังหวัดตรัง เป็นพร้อมพระภิกษุสงฆ์ร่วมพิธี บรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้า โดยที่ผู้มาร่วมพิธีต่างน้อมจิตภาวนาน้อมถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ อย่างสุดซึ้ง