วางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

 

เมื่อเวลา 08.30 น.คณะผู้บริหาร ครู และ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสภาราชินีได้ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 จังหวัดตรัง