วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  เวลา 09.00 น.นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีถวายสักการะและ

แสดงความอาลัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง