ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีประสานเสียง สภาราชินี จังหวัดตรัง

 

 

ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีประสานเสียง สภาราชินี จังหวัดตรัง ที่ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ไปแข่งขันต่อยังระดับภูมิภาค

ซึ่งจะไปแข่งขันในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ยัง จังหวัดระนอง