80 ปี สภาราชินี จังหวัดตรัง

 

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00น. นายปฐม  ภาโอภาส รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 13

ได้
เดินทางมาเป็นประธาน ในวันคล้ายวันกำเนิด โรงเรียน ครบรอบ 80 ปี โรงเรียนสภาราชินี  ในวันที่ 20 พฤศจิกายน โดยมีกิจกรรม
มองทุนการศึกษา และบริจาคโลหิต