การผลิบานในเสียงนาฬิกา

 

“สภาราชินี” ตรังจัดเสวนาวรรณกรรมในโอกาสครบรอบ “80 ปีสภาราชินี การผลิบานในเสียงนาฬิกา”

มีศิลปินแห่งชาตินักเขียนและกวีชื่อดัง กระตุ้นให้ครู นักเรียน และประชาชนสนใจอ่านวรรณกรรมมากขึ้น

ที่ห้องประชุมโรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง ได้จัดเสวนาวรรณกรรมในโอกาสครบรอบ 80 ปี ภายใต้ชื่อ “80 ปีสภาราชินี การผลิบานในเสียงนาฬิกา” ก่อนการเสวนามีพิธีเปิดโดยว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว รอง ผอ.สพม. 13 ตรัง-กระบี่ เป็นประธาน มีผู้บริหาร คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ หลังจากนั้น นายสถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ปี 2558 ศิษย์เก่าของโรงเรียนฯ เป็นตัวแทนอ่านบทกลอนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ความยาวกว่า 5 นาที ซึ่งศิลปินแห่งชาติท่านนี้ได้เรียงร้อยมาเอง นำมาซึ่งความซาบซึ้งและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้