ประกาศผลการสอบรอบทั่วไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

ประจำปีการศึกษา  2561

>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแผนการเรียน

         คลิกเพื่อดูรายชื่อ แผนการเรียนส่งเสริมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

         คลิกเพื่อดูรายชื่อ แผนการเรียน No paper

         คลิกเพื่อดูรายชื่อ แผนการเรียน ทั่วไป

         คลิกเพื่อดูรายชื่อ แผนการเรียนภาษาจีน

         คลิกเพื่อดูรายชื่อ ตัวจริง เลือกแผนใหม่

>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

        คลิกเพื่อดูรายชื่อ แผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

        คลิกเพื่อดูรายชื่อ แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

        คลิกเพื่อดูรายชื่อ แผนการเรียนอังกฤษคณิต

        คลิกเพื่อดูรายชื่อ แผนการเรียน No paper

        คลิกเพื่อดูรายชื่อ แผนการเรียนภาษาจีน


รายชื่อสำรอง

   - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผลการแข่งขัน Crossword ชิงแชมป์ภาคใต้ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ท่านผู้อำนวยการสุรศักดิ์   ยี่หลัก ได้มอบเหรียญรางวัลให้กับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้แก่

   เด็กชายพิศิษฐ   น้อยหนู และเด็กชายวิเศษศักดิ์   อ่อนแก้ว ซึ่งได้รับเหรียญรางวัลลำดับที่ 5

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่

    นายเศษฐวุฒิ   ซุนหมี    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  ได้รับเหรียญรางวัลที่ 4

    นายธนพร   มีขวัญ        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6  ได้รับเหรียญรางวัลที่ 5

ในการแข่งขัน Crossword  ชิงแชมป์ภาคใต้ครั้งที่ 4 จัดขึ้น  ณ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี