ผลการแข่งขัน Crossword ชิงแชมป์ภาคใต้ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ท่านผู้อำนวยการสุรศักดิ์   ยี่หลัก ได้มอบเหรียญรางวัลให้กับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้แก่

   เด็กชายพิศิษฐ   น้อยหนู และเด็กชายวิเศษศักดิ์   อ่อนแก้ว ซึ่งได้รับเหรียญรางวัลลำดับที่ 5

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่

    นายเศษฐวุฒิ   ซุนหมี    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  ได้รับเหรียญรางวัลที่ 4

    นายธนพร   มีขวัญ        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6  ได้รับเหรียญรางวัลที่ 5

ในการแข่งขัน Crossword  ชิงแชมป์ภาคใต้ครั้งที่ 4 จัดขึ้น  ณ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี