รวมพลังแห่งความภักดี

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ท่านผู้อำนวยการสุรศักดิ์   ยี่หลัก พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรังได้ 

รวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89