ร่วมพิธีตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 90 รูป

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น.นายสุรศักดิ์   ยี่หลัก ผู้อำนวยการ โรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน

ร่วมพิธีตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 90 รูป ณ บริเวณหอนาฬิกา จังหวัดตรัง ร่วมในพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ในหลวง รัชกาลที่ 9 เนื่อในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ