ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า 2559

 

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559  นายสุรศักดิ์   ยี่หลัก ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ร่วมตักบาตรอาหารแห้ง

เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับปีใหม่  ณ โรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง