ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชมเชยระดับประเทศ การประกวดโครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19

รายการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (The Nineteen National Software Contest :  NSC 2017  วันที่ 14-17 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมาหานคร   พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

 

4

 

 

 

 

5555