Get Adobe Flash player

กิจกรรมค่ายคุณธรรม "คนดี ศรีสภา" ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สสวท.และห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2560 ณ วัดนิโครธาราม (วัดกุฏิใน) จังหวัดตรัง