ต้อนรับเปิดเทอมใหม่กิจกรรมค่ายคุณธรรม"คนดี ศรีสภา" 18-20 พ.ค.2560

กิจกรรมค่ายคุณธรรม "คนดี ศรีสภา" ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สสวท.และห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2560 ณ วัดนิโครธาราม (วัดกุฏิใน) จังหวัดตรัง