Get Adobe Flash player

 

ร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC60 ) ประจำปีการศึกษา2560   ห้อง322