โครงการ"ว่ายน้ำ เพื่อชีวิต"(LIFE SAVING)

 

โครงการ"ว่ายน้ำ เพื่อชีวิต"(LIFE SAVING) ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาจังหวัดตรัง