กิจกรรมมอบธงสี แก่หัวหน้าคณะสีและประธานสีประจำปีการศึกษา 2560

พิธีมอบธงสี แก่หัวหน้าคณะสีและประธานสี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2560