พิธีไหว้ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประจำปีการศึกษา 2560

 

  

พิธีไหว้ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2560