ยินดีต้อนรับคณะครูการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทย

การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาไทย

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุม ๕๘๑ โรงเรียสภาราชินี จังหวัดตรัง