การแข่งขันกีฬา - กรีฑาสี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2560 "สภาราชินีเกมส์"

การแข่งขันกีฬา - กรีฑาสี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ประจำปีการศึกษา 2560 

"สภาราชินีเกมส์"

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง