การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย

การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง