ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 Spaghetti Bridge Competition

โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา

การแข่งขันรับน้ำหนักของโครงสร้างสปาเก็ตตี้  ครั้งที่ 1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

เงินรางวัล 2,000 บาท