พิธีประดับเข็มเกียรติยศ"สภาราชินี"

พิธีประดับเข็มเกียรติยศ  "สภาราชินี"

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  

วันที่ 20 มิถุนายน 2560    ณ  หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง