กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก่นักเรียนและเยาวชน

จัดโดย ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

  วันที่ 23 มิถุนายน 2560