ทำดีเพื่อพ่อ

ทำดีเพื่อพ่อ  สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง