วันสุนทรภู่

ร่วมระลึกวันสุนทรภู่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

26 มิถุนายน 2560

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง