นักเรียนแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

นักเรียนแลกเปลี่ยนโรตารี่ตรัง นายโทชิยะ   อิชิคาว่า

ครบ1 ปี นักเรียนแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

 ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง