งานวันคล้ายสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2560

งานวันคล้ายสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2560

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560

ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง อำเมือง จังหวัดตรัง

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1