โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2559

โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2559 มอบโล่เกียรติคุณนี้มอบแด่ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ในฐานะสถานศึกษาที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการสนับสนุนทักษะทางศิลปะของนักเรียน  ขอแสดงความยินดี นางสาววิกาวี รัตตมณี และ นางสาวกวรัญชน์ ห้องโสภา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ หัวข้อ "กีฬาเสริมคุณภาพชีวิต และสุขภาพดี เริ่มที่กีฬา"ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น