ค่ายสร้างสรรค์เยาวชน"คนดีของแผ่นดิน"

 

ค่ายสร้างสรรค์เยาวชน"คนดีของแผ่นดิน"โรงเรียนสุจริตเครือข่าย ประจำปี 2560

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง