รางวัลชนะเลิศโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รางวัลชนะเลิศโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร

(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม)