รางวัลชนะเลิศสถาบันการศึกษาที่มีทักษะคอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยม

การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ผลปรากฏว่า โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ได้รับโล่รางวัลพลเอกเปรม ตินสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ รางวัลชนะเลิศสถาบันการศึกษาที่มีทักษะคอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาของ 14 จังหวัดภาคใต้