กิจกรรมปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

กิจกรรมปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๙๕