ขอแสดงความยินดีการประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 

การประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ได้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

โครงการ ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย

ครั้งที่ 46 ประจำปี 2560