ยินดีต้อนรับคณะครู นักเรียนและบุคลากร จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง  ยินดีต้อนรับคณะครู นักเรียนและบุคลากร จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

ณ หัองประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง