กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่10

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่10

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง