การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายเนื่องในวันรพี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง

การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2560

วันที่ 7 สิงหาคม 2560

ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง