12สิงหา มหาสดุดี

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560    ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง