กิจกรรมเข้าพรรษาสู่อารามประจำปี 2560

กิจกรรมเข้าพรรษาสู่อารามประจำปี 2560

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง