โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจำปี 2560

กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำ ขับเคลื่อนระเบียนความดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การใช้สมุดระเบียนความดี