มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560