มอบถ้วยเกียรติยศและเหรียญรางวัล

มอบถ้วยเกียรติยศและเหรียญรางวัล การแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียน นักศึกษา ประชาชนจังหวัดตรัง

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 63 "คอซิมบี้เกมส์"