ติวเข้ม GAT5วิชาสามัญ มัธยมศึกษาปีที่6

 

ติว GAT5วิชาสามัญ มัธยมศึกษาปีที่6 

ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 2 กันยายน 2560

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง