มอบเกียรติบัตรแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทย

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

ครั้งที่ 23 ระดับจังหวัด ประจำปี 2560