ขอแสดงความยินดีการแข่งขันคณิตศาสตร์

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ และการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)