ขอแสดงความยินดีการแข่งขันตอบปัญหาทางการประกันภัย

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันตอบปัญหาทางการประกันภัย และโครงการแข่งขันแฟนพันธุ์แท้การเมืองไทย

ในงานมอ.วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)