ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการค่ายเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม

โครงการค่ายเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนักเรียนเดินทางไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรม

โครงการค่ายเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมประเทศจีน ณ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้

และโครงการ ECE เดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์