ขอแสดงความยินดีการแข่งขันทักษะภาษาจีน

 

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาจีนรอบชิงชนะเลิศ  ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2560  ณ ห้องเรียนขงจื้อ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

และรายการแข่งขัน ณ ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ณ โรงเรียนสภาราชิี 2