โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม

ยินดีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม จากสโมสรโรตารี่ Aske Poulstrup

นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศสวีเดน